marți, 19 iulie 2011

Astrologia?

Astrologia este ştiinţa care încearcă să pună în legătură evenimentele cosmice cu cele omeneşti. Mai pe înţelesul tuturor: viaţa noatră e influenţată de mersul planetelor, a asteroizilor, a stelelor şi probabil prafului cosmic.
Există şi credinţe străvechi conform cărora fiecărui om la naştere i se atribuie o stea, o soartă, un înger păzitor şi aşa mai departe. O cruce dacă vreţi. Iar când piere... cade o stea. Chiar în balada "Mioriţa" există simbolul acesta: "Că la nunta mea/A căzut o stea". Practic, stelele influenţează nu direct viaţa unei persoane, ci prin intermediul acţiunilor asupra stelei ce corespunde omului respectiv.
De aceea, probabil, astrologii ne atenţionează că harta fiecăruia dintre noi (momentul naşterii, circumstanţele, locul etc.) e foarte importantă în determinarea caracteristicilor şi destinului fiecăruia. Naşterea într-o secvenţă anume poate corespunde unei zodii - care va da doar nişte direcţii generale - pe când determinarea exactă, precisă a destinului necesită cunoaşterea şi identificarea stelei fiecăruia. Cea care-l călăuzeşte din momentul înfiinţării în lumină, până în clipa când se stinge.
Fizica admite ideea că planetele se influenzează reciproc (prin câmpul gravitaţional).
Dar tot astrologii ne spun că fiecare om dispune. Adică, fiecare are dreptul să aleagă. Dar dacă e să privim logic evenimentul naşterii noastre, care ar coincide cu naşterea unei noi stele, ne punem întrebarea dacă în cer e la fel. Adică, steaua noastră... chiar poate dispune. Ea nu se mişcă în conformitate cu legile fizicii?
Aşa cum deterministul Laplace spunea că poate să prevadă orice eveniment, dacă ar avea la dispoziţie o ştiinţă care poate prevedea mişcarea fiecărui atom... aşa şi astrologul ar fi capabil să prevadă viitorul cuiva dacă ar cunoaşte toate influenţele planetare asupra stelei fiecăruia?
Ar putea să ne contrazică cei care au coborât mai tare în cunoaşterea particulelor la nivel subatomic... acolo unde se aplică principiul probabilităţii.
Nimeni deocamdată nu a dat un răspuns clar asupra determinismului sau nedeterminismului. Astrologii înclină către un determinism în care fiecărui om i se aruncă în faţă nişte opţiuni, el fiind totuşi cel care alege până la urmă.
Ce facem atunci când suntem puşi în dilemă? Adică, atunci când alegem între două rele, la fel de cumplite! Asta înseamnă dilemă! Ne pune viaţa în dilemă? Soarta? Dacă da... De ce?

P.S. e un text cu care am participat la un concurs! :)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu